กกต.ประชุมผอ.เลือกตั้งทั่วประเทศ

กกต.ประชุมผอ.เลือกตั้งส่งมอบคู่มือ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส.-การได้มาซึ่ง ส.ว. คาดเลือกตั้งส.ส.เดือนส.ค. 61 ได้ส.ว.มิ.ย.61 ด้านประธาน กกต.ระบุไม่ส่งความเห็นแย้งกรธ. กรณีแยกเบอร์รายเขต

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาของ ส.ว.ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด โดยได้จัดทำคู่มือการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.จำนวน 15 ฉบับ เพื่อตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้

ประธานกกต. กล่าวถึงแนวคิดกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่กำหนดรูปแบบเลือกตั้งส.ส.ใหม่จากพรรคเดียวเบอร์เดียว เป็นแยกเบอร์รายเขตว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ได้จำลองการเลือกตั้งเพื่อสะท้อนถึงปัญหาไปแล้วว่าจะมีความยุ่งยากอย่างไร แต่กกต.คงไม่ส่งความเห็นเพิ่มเติมไปยังกรธ. เว้นแต่จะเห็นว่าจำเป็นจริง ๆ เพราะกกต.เป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ว่ากฎหมายจะออกมาอย่างไร จะต้องปฏิบัติให้ได้และปฏิบัติให้ดี

“ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต.ที่รอการประกาศใช้นั้น เมื่อประกาศใช้แล้วคงจะนำไปสู่ที่ประชุม กกต.อีกครั้งว่ามีส่วนใดที่เป็นปัญหา ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ แต่เรื่องที่จะเป็นประเด็นขัดกันของผลประโยชน์ จะไม่ดำเนินการใด ๆ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลานับถอยหลังการทำงานของกกต.ชุดปัจจุบัน เนื่องจากถูกเซ็ตซีโร่ แต่จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว โดยจะไม่วางยาใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้กกต.ชุดใหม่ปฏิบัตงานได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรค” นายศุภชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้นำเสนอปฏิทินการเตรียมการให้ได้มาซึ่ง ส.ว.และการเลือกตั้ง ส.ส. โดยการได้มาซึ่งส.ว.คาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคม กรธ.จะเสนอร่างดังกล่าวต่อที่ประชุมสนช. และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับ จากนั้นกกต.จะเริ่มกระบวนการสรรหาประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 และสามารถเลือกผู้สมัครระดับประเทศและประกาศผลการเลือกตั้งส.ว. 200 คน ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

จากนั้น จึงส่งให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ 50 คน ก่อนนำไปรวมกับส.ว.ในสัดส่วนที่คสช.เป็นผู้คัดเลือกอีก 200 คน รวมเป็น 250 คนโดยคสช.จะต้องประกาศผลการคัดเลือกก่อนการเลือกตั้งส.ส. 15 วัน ส่วนการเลือกตั้งส.ส.คาดการณ์ว่ากรธ.จะส่งร่างให้สนช.พิจารณาต้นเดือนธันวาคมเช่นเดียวกัน และกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับประมาณมีนาคม 2561 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งโดยช่วงที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกาให้จัดการเลือกตั้งประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 และมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม 2561.-สำนักข่าวไทย