การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจฉับพลันในผู้ป่วย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษากรณีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาการห้อยยานของอวัยวะอันเนื่องมาจากการตายของหัวใจล้มเหลวอย่างฉับพลัน แต่การเชื่อมโยงยังไม่ได้รับการยืนยัน การวิเคราะห์ของเรายืนยันความสัมพันธ์และแสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจฉับพลันในผู้ป่วย mitral valve tending มีความหมายที่ 14 ต่อ 1,000 ต่อปี

บทความนี้ยังระบุถึงคุณลักษณะหลายอย่างที่ทำให้ผู้ที่มี mitral valve tendencys ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้นผิดปกติและหัวใจตายอย่างฉับพลันโรคห้อยยานของอวัยวะ Mitral เป็นอาการของโรคหัวใจที่พบโดยทั่วไปและในหลาย ๆ กรณีมันไม่ได้เป็นสาเหตุของอาการหรือต้องได้รับการรักษา การวิจัยได้ช่วยให้เราสามารถระบุจำนวนของคุณสมบัติที่สอดคล้องกันที่พบในกรณีของการตายหัวใจฉับพลันที่ผู้ป่วยมีอาการห้อยยานของอวัยวะ