คนนิยมกินเผ็ดเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคความจำเสื่อม

งานวิจัยฉบับใหม่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของการบริโภคพริกกับโรคความจำเสื่อมนั้นถือเป็นข่าวร้ายสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบทานอาหารเผ็ด เพราะกลุ่มนักวิจัยได้ค้นพบว่าการบริโภคพริกจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคความจำเสื่อมได้วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใหญ่ชาวจีนจำนวน 4,582 คนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ในช่วงปี 1991-2006และพบหลักฐานของการเสื่อมถอยของกระบวนการรับรู้

ในกลุ่มคนที่บริโภคพริกอย่างต่อเนื่อง ในปริมาณมากกว่า 50 กรัมต่อวันงานวิจัยในอดีตของเราเคยระบุว่าการบริโภคพริกมีผลดีต่อร่างกาย เช่น ลดน้ำหนักและความดันเลือด แต่ในงานวิจัยฉบับนี้เราพบว่า พริกมีผลร้ายต่อกระบวนการรับรู้ของผู้ใหญ่อายุมากในงานแถลงข่าวงานวิจัย หมิง ลีจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นออสเตรเลีย หนึ่งในผู้เขียนวิจัยฉบับนี้ระบุว่า อันตรายของการบริโภคพริก ครอบคลุมทั้งพริกสดและพริกแห้ง แต่ไม่รวมถึงพริกไทยดำและพริกหวาน