ตรวจเบาหวานแบบใหม่ไม่ต้องงดอาหาร

จริงหรือไม่ เบาหวาน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ คนอ้วนเท่านั้นที่เป็นโรคเบาหวานผู้หญิงเสี่ยงเป็นเบาหวานมากกว่าผู้ชาย ตรวจเบาหวานต้องงดน้ำงดอาหาร ต้องตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทุกปี เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง รักษาให้หายขาดไม่ได้แต่สามารถควบคุมให้เหมือนหายแล้วได้ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯอาจารย์หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ข้อมูลว่า “โรคเบาหวาน ถ้าผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพสม่ำเสมอก็จะสามารถควบคุมจนไม่มีอาการของโรคได้ เหมือนหายจากการเป็นเบาหวาน แต่ที่บอกว่า ไม่สามารถรักษาให้หายขาดก็คือ ถ้าผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองหายแล้วเลิกดูแลควบคุมไลฟ์สไตล์และการรับประทานอาหาร แน่นอนว่า อาการของโรคเบาหวานจะกลับมา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะขึ้น” เบาหวาน เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิต แต่คนกลับไม่ค่อยหวั่นกลัว เพราะมักไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยอย่างช้าๆ แต่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง สามารถส่งผลให้ไตเสื่อม ตาบอด เป็นโรคปลายประสาทเสื่อม เกิดแผลที่เท้าเปื่อยเรื้อรัง ต้องถูกตัดเท้า หรือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในประเทศไทย อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี ในแต่ละวันจะมีประชากรไทยจำนวน180ราย เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน หรือเกือบ8รายต่อชั่วโมง
การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงวันเบาหวานโลกปีนี้ มารู้จักวิธีการตรวจเบาหวานแบบใหม่ แบบไม่ต้องงดอาหาร เรียกว่า การตรวจค่าน้ำตาลสะสมหรือการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ซึ่งสมาคมโรคเบาหวานของสหรัฐอเมริกา (AmericanDiabetes Association; ADA) 2และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯได้กำหนดให้ใช้HbA1c ในการวินิจฉัยการเป็นโรคเบาหวานได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth