รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ชุมชนป่าหัวทุ่งนอกเชียงใหม่เป็นจุดเด่น หมู่บ้านโฮมสเตย์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ได้แก่ การทอผ้าด้วยตะกร้าไม้ไผ่การเยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์และป่าชุมชนและเพลิดเพลินกับการทำอาหารจากภาคเหนือของไทย จากนั้นก็ไปเรียนทำอาหารที่ศูนย์นาข้าวจากเจ้าของและหัวหน้าพ่อครัว

เกี่ยวกับข้าวต้มหรือข้าวห้าสิบ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MAIIAM ในตอนเย็นเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ผู้ร่วมก่อตั้งคือนาย Jean Michel Beurdeley ได้เดินทางไปชมนิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑ์ได้รับการสร้างขึ้นในความทรงจำของเจ้าเจ้าอาวาส- สมเด็จพระราชสวามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มหาราช – ป้าอันยิ่งใหญ่ของ Eric Bunnag Booth ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่ง ตั้งอยู่ที่สันกำแพงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เชียงใหม่ที่รู้จักกันดีในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายล้านนา