หลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของข้อกำหนด

การทำงานกับหน่วยงานระดับภูมิภาคทั้งสองพร้อมกันจะช่วยให้หน่วยงานฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของข้อกำหนดและโครงการความร่วมมือ Pires กล่าว ประเทศไทยพยายามอย่างหนักในการกระตุ้นการริเริ่ม ACMECS ซึ่งรัฐบาลไทยถือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้

AFD ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547 โดยมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นคือการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทำงานร่วมกับสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) กระทรวงการต่างประเทศในแง่ของความช่วยเหลือระดับทวิภาคีและไตรภาคี