อายุ35ขึ้นไปเสี่ยงโรคหัวใจหยุดเต้นฉียบพลัน

สาเหตุสำคัญมาจากโรค วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน สูบบุหรี่ ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็งตัวหรือตีบตัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดก.สาธารณสุข ในฐานะโฆษกสาธารณสุข เผยคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ54,000 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน เป็นสาเหตุการตายสูงสุดสามลำดับแรกร่วมกับมะเร็งและอุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่การป่วยและเสียชีวิต มักฉุกเฉิน และเกิดในคนที่ดูปกติไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน ผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จึงควรตรวจสุขภาพทุกปี หากผิดปกติจะได้ตรวจละเอียดหรือรับคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรค การลดความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยหลักของหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทำโดยกินอาหารสุขภาพ เช่น ผักผลไม้ ถั่ว ปลา ไม่หวาน-มัน-เค็ม ออกกำลังสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว 30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คุมน้ำหนัก งดบุหรี่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจให้ออกกำลังกายปานกลาง เช่น แอโรบิกเดินเร็ว ปั่นจักรยาน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ ที่สำคัญต้องปรึกษาแพทย์ก่อน ออกกำลังแต่พอเหมาะ เริ่มเบาๆ ค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญ วอร์มร่างกายก่อนและหลังออกกำลังกายทุกครั้ง ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหากได้รับการช่วยเหลือถูกวิธี-ทันท่วงที จะลดอัตราเสียชีวิตได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth