2วันเมาแล้วขับพุ่ง727ราย ศาลสั่งคุมประพฤติ1,107คดี

โฆษก ยธ.เผยยอดส่งท้ายปีเก่า 2 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติแล้ว 1,107 คดี เมาแล้วขับพุ่ง 727 ราย เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รายงานข้อมูลคดีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. ทั่วประเทศมีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 1,107 คดี

จำแนกเป็นขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 727 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 65.67. ,ขับรถประมาท จำนวน 43 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.88 ,ขับรถซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือร้อยละ 0.09 ,ขับเสพ และอื่นๆ จำนวน 336 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.05 เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 70 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 48 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 45 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 36 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 24 คดี
สำหรับผู้ที่ถูกคุมประพฤตินอกจากจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้ว ยังจะต้องถูกสั่งไปให้ทำงานบริการสังคม โดยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากรถตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับกรมคุมประพฤติตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำนักงานคุมประพฤติก็จะรายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเป็นการลงโทษอย่างอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรต่อไป กรมคุมประพฤติ จะรวบรวมและเก็บสถิติทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 3 ม.ค.61 เพื่อใช้ในการประเมินผลและวางแผนป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews